Không thắt chặt cơ bụng của mình.

Back to top button