Tin tức

Công văn 7257/UBND-SYT: Thủ tục, Quy định đi máy bay Đà Nẵng mùa dịch

Công văn 7257/UBND-SYT: Thủ tục, Quy định đi máy bay Đà Nẵng mùa dịch. Du khách xem tham khảo để biết cần giấy tờ gì và quy định như thế nào khi đi máy bay.

>> Xem chi tiết: Tổng hợp quy định đi máy bay mùa dịch ở các địa phương

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

————

Số: 7257/UBND-SYT

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: 

 • Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể
 • Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;  
 • UBND các quận, huyện, phường, xã.

Căn cứ Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5191/TTr-SYT ngày 27/10/2021 và để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp từ các địa phương khác đến về thành phố Đà Nẵng 

a) Yêu cầu chung

 • Trước khi đến về thành phố Đà Nẵng, thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến của Quốc gia hoặc của thành phố Đà Nẵng (ứng dụng Danang Smart City: vào mục “Đăng ký vào thành phố Đà Nẵng” hoặc vào trang https://khaibaoyte.danang.gov.vn , vào mục “Người dân khai báo, đăng ký vào thành phố Đà Nẵng”).
 • Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Dãn cách – Không tập trung – Khai báo y tế) và các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và thành phố Đà Nẵng.
 • Khi đến chốt kiểm soát dịch của thành phố Đà Nẵng, nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác,…) thực hiện lấy mẫu xét nghiệm (không thu phí) trước khi vào thành phố Đà Nẵng.
 • Khi về đến nhà/nơi lưu trú phải lập tức khai báo với chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã, phường nơi lưu trú.

b) Đối với người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2

Tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành.

c) Đối với người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 3

 • Về xét nghiệm: Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến thành phố Đà Nẵng (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu vào thành phố, phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch.
 • Thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú (có sự giám sát của Tổ COVID-19 cộng đồng và y tế địa phương) đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; trong đó, ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

d) Đối với người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4 và các vùng cách ly y tế (phong tỏa)

 • Về xét nghiệm: Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến thành phố Đà Nẵng (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu vào thành phố, phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch.
 • Về cách ly y tế:
  • Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19: Cách ly tại nhà/nơi lưu trú’ đủ 07 ngày kể từ ngày đến về thành phố. Lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; trong đó, ngày thứ 7 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.
  • Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày đến về thành phố. Lấy mẫu xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; trong đó, ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.
  • Trường hợp không đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 để cách ly tại nhà/nơi lưu trú thì phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí.
  • Trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em) thuộc diện cách ly: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú hoặc tại cơ sở y tế (nếu cần thiết) và có người chăm sóc cách ly cùng theo quy định.
 • Về chi phí xét nghiệm và cách ly y tế: Người dân tự chi trả; trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách thi được xem xét hỗ trợ.

đ) Đối với người đến về Đà Nẵng từ các tỉnh, thành phố có số mắc COVID-19 cao như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An,

 • Người từ các địa phương có dịch cấp độ 1: Tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; trong đó, ngày thứ 7 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.
 • Người từ các địa phương có dịch cấp độ 2: Thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà nơi lưu (có sự giám sát của Tổ COVID-19 cộng đồng và y tế địa phương) đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương, lấy mẫu xét nghiệm SARSCov-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; trong đó, ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.
 • Người từ các xã, phường có dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4: Thực hiện như Điểm d, Mục I Công văn này.

e) Đối với đoàn công tác, lái xe vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách, … để về Đà Nẵng từ các địa phương có dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, các vùng cách ly y tế (phong tỏa)

 • Trường hợp để về và lưu trú tại thành phố Đà Nẵng dưới 24 giờ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Phải có kết quả xét nghiệm âm tỉnh với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ khi đến thành phố Đà Nẵng (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu vào thành phố, phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch.
 • Đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19.
 • Di chuyển trên tuyến đường cố định theo kế hoạch công tác, vận chuyển; không dừng, đỗ tại địa phương có dịch khác.

– Trường hợp đến/về Đà Nẵng và lưu trú tại thành phố trên 24 giờ: 

 • Người từ các xã, phường có dịch ở cấp độ 3: Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như Điểm c, Mục 1 Công văn này.
 • Người từ các xã, phường có dịch ở cấp độ 4: Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như Điểm d, Mục 1 Công văn này.

– Trường hợp thuộc diện cách ly y tế nhưng cần phải rời khỏi Đà Nẵng khi chưa hoàn thành thời gian cách ly y tế thì phải có phương án được Sở Y tế thống nhất trước khi đến về thành phố Đà Nẵng,

g) Trường hợp đến về thành phố Đà Nẵng từ địa phương chưa công bố việc đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như Điểm d, Mục 1 Công văn này.

2. Tổ chức thực hiện

a) UBND các quận, huyện

 • Tăng cường rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao (như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An…), chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bản dịch cấp độ 3, cấp độ 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19; phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt Tổ COVID-19 cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế.
 • Chỉ đạo ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà nơi lưu trú và xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định.
 • Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, đồng thời huy động các lực lượng địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường quản lý người đến về thành phố Đà Nẵng trên địa bàn; giám sát việc thực hiện tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà nơi lưu trú; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Nếu người dân không đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú thi tổ chức cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí.
 • Tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền để người đến từ các địa phương có số ca mắc cao chủ động thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe và quy định 5K, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế ra khỏi 

b) Sở Y tế

 • Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thường xuyên và kịp thời cập nhật các địa phương có ca mắc cao để thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát dịch theo Điểm đ, Mục 1 Công văn này.
 • Chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truy vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn không để bị động; tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả,
 • Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly y tế, xét nghiệm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

 • Phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ, cung cấp thông tin người đến về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác để quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.
 • Tăng cường hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý các trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú bằng ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Tăng cường công tác truyền thông để người đến từ các địa phương có số ca mắc cao chủ động thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe và quy định 5K, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế ra khỏi nhà.

d) Công an thành phố

 • Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lại hoạt động tại các chốt (bao gồm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, quy trình, quy chế phối hợp,…) phù hợp với nội dung Công văn này.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động của Trung tâm quản lý người trên phương tiện vào, ra thành phố.
 • Phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường rà soát, phát hiện người từ các địa phương khác, nhất là từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao và các địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 đến về thành phố Đà Nẵng để phối hợp áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

đ) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nội dung trên; đảm bảo phòng, chống dịch CoVID-19 theo quy định.

Công văn này thay thế Công văn số 7085/UBND-SYT ngày 19/10/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác. Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn

 

Nơi nhận:

 • Như trên; 
 • BCĐQG Phòng, chống dịch COVID-19; 
 • TTTU, TTHEND TP, – Bộ Tư lệnh QK5; 
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
 • Các đồng chí UV Ban TVTU, 
 • CT và PCT UBND TP;
 • VPTU; các Ban tham mưu, giúp việc TU; 
 • UBMTQVN TP và các đoàn thể chính trị TP; 
 • Các cơ quan thông tin, báo chí;
 • Lưu: VT, KGVX, SYT.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button